postęp


postęp
Rosnąć, nasilać się itp. w postępie geometrycznym «rosnąć, nasilać się itp. bardzo szybko»: (...) liczba ludności rośnie w postępie geometrycznym. Wprost 12/1999. Nowe wynalazki – a przybywa ich w postępie geometrycznym – potrzebują nowych nazw. Metr 30/03/2001.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • postęp — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. postęppie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przejście do kolejnego wyższego stadium rozwoju, wyższego stopnia czegoś; osiągnięcie lepszych wyników : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • postęp — m IV, D. u, Ms. postęppie 1. blm «ciąg procesów, zmian zmierzających ku stanowi coraz doskonalszemu, coraz lepszemu; rozwój, polepszanie się, doskonalenie się» Postęp gospodarczy, techniczny. Postęp dziejowy, cywilizacyjny, moralny, społeczny.… …   Słownik języka polskiego

  • postęp arytmetyczny — {{/stl 13}}{{stl 7}} sekwencja liczb, w której każdy człon jest różny od następnego członu o tę samą wielkość, czyli różnicę postępu, np. 2, 4, 6, 8 {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • postęp geometryczny — {{/stl 13}}{{stl 7}} ciąg liczb, w którym każdy kolejny element otrzymuje się przez pomnożenie poprzedniego przez pewien stały czynnik, np. 1, 2, 4, 8 {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Постемп — Постемп …   Википедия

  • krok — 1. Ani na krok «wcale, w ogóle, ani trochę, ani na chwilę»: Tymczasem nie jej, która cię porzuciła, ale mnie jesteś winien wdzięczność i przywiązanie. Mnie, który się tobą opiekował przez całe życie, nie odstąpił cię ani na krok, zapewnił ci… …   Słownik frazeologiczny

  • sufit — 1. pot. żart. Mieć nierówno pod sufitem «być niezrównoważonym psychicznie»: Spotykałem go kilkadziesiąt razy. Jest sympatyczny, piekielnie inteligentny. I nigdy nie sprawiał wrażenia, jakby miał nierówno pod sufitem. SE 03/04/1998. 2. pot. Wziąć …   Słownik frazeologiczny

  • krok — m III, D. u, N. krokkiem; lm M. i 1. «ruch wykonywany przy chodzeniu, polegający na uniesieniu i postawieniu nogi, stąpnięcie; długość drogi o jaką przesuwa się idący za każdym stąpnięciem; w lp także: stąpanie, kroczenie, kroki» Krok defiladowy …   Słownik języka polskiego

  • naprzód — 1. «przed siebie, w przód, do przodu; na czele, na przedzie, przed innymi» Pobiec naprzód. Posuwać się, iść naprzód. Naprzód marsz! ∆ mors. Cała naprzód «komenda dla maszynowni oznaczająca, że maszyny mają pracować całą swą mocą» ◊ Wielki,… …   Słownik języka polskiego

  • Ивашкевич, Ярослав — [1894 ] современный польский поэт, беллетрист, переводчик. Гимназию и университет окончил в Киеве. Из отдельных книг Ивашкевича следует назвать: "Dionizje" (Дионисии, 1922, наиболее удачный сборник стихов И.), повести "Gödy… …   Большая биографическая энциклопедия